Udgivet tir d. 2. apr 2019, kl. 00:01

Solvang sogn har ca. 12.600 indbyggere. Heraf ca. 6.300 medlemmer af Folkekirken.
Solvang Kirke er indviet i 1976. I kirkerummet er plads til ca. 110 personer. Sammenlagt med den tilstødende menighedssal ca. 270 personer. Solvang Kirke er en pæn og velholdt bykirke, hvor kirkerum, kontorer, møde og undervisningslokaler og klublokaler er samlet i et kompleks omkring en atriumgård.

Solvang Kirke er bygget som en del af Urbanplanen, som er almennyttige boliger. Sognet har dog en meget blandet bebyggelse: Parcelhuskvarterer, rækkehuse, kollegier, mange haveforeninger, hvoraf en del er omdannet til helårs parcelforeninger. Desuden et stort plejecenter, Peder Lykke Centret samt to store bosteder for psykisk sårbare. Psykiatrisk center Amager er beliggende i sognet, men betjenes fra et andet sogn.

Sognets befolkning er også meget blandet. Mange børnefamilier er tilflyttet gennem de senere år. Flere vil komme til de kommende år, da der vil blive bygget familie- og ungdomsboliger tæt på kirken. Sognet rummer også mange forskellige kulturer.

Vi søger en præst, som 

 • vil arbejde på at evangeliet om Jesus Kristus bliver forkyndt for flest muligt.
 • er teologisk forankret i Bibelens sandhed og i den klassiske evangelisk-lutherske tro.
 • vil være opsøgende i forhold til kirkens tilbud for børnefamilier og unge.
 • kan formidle evangeliet, også for dem, der ikke er vant til at komme i kirke.
 • i sin forkyndelse kan gøre evangeliet levende for de unge. 
 • vil se mulighederne i sognets mangfoldighed - herunder også de mange forskellige kulturer.
 • som vil indgå i et positivt samarbejde med kirkens ansatte og mange frivillige.

Præster og menighedsråd har formuleret kirkens vision således: 

 • Vi vil være kirke for alle, uanset alder og uanset deres åndelige og sociale baggrund.
 • Det betyder, at vi
  • i ord og handling vil dele Guds kærlighed, som vi møder i Jesus Kristus
  • vil styrke og engagere den enkelte og fællesskabet
  • vil fremme engagement og ejerskab for menigheden
 • Vi vil nå langt ud i vores nærområde

Der er mangfoldige aktiviteter ved kirken og stor frivillighedskultur. For børn og unge er der bl.a. babysalmesang, spaghettigudstjenester, børnenes hjørne om søndagen, mini-konfirmander, juniorklub, konfiklub for nuværende og tidligere konfirmander.

”Onsdagshjørnet” er et ugentligt spise og værested, hvor der serveres et måltid varm mad. Der er månedlige ældremøder. Åben Bibelgruppe. Kristendomskursus. Menighedspleje. 2 mdl. plejehjemsgudstjenester, morgensang om sommeren. Sundby IM holder regelmæssigt møder i kirken. En del af de trofaste kirkegængere har deres rødder i kirkelige foreninger såsom Indre Mission, Luthersk Mission samt KFUM/K, og har været bærende kræfter i mange år.

Søndagens gudstjeneste er bærende og samlende for de forskellige aktiviteter. I 2018 deltog 5.119 i sognets gudstjenester. Der var 3.384 altergæster.

Foruden den opslåede stilling er der en kirkebogsførende sognepræst. Gudstjenester og kirkelige handlinger fordeles ligeligt mellem de to præster. Ved kirken er der 2 kordegne, 1 organist, 2 kirketjenere, 1 sognemedhjælper (75%). Personalet er meget engageret og der lægges vægt på et godt teamsamarbejde. Der er en god og afslappet tone medarbejderne imellem.

Menighedsrådet er også en væsentlig medspiller i menighedens liv og en god samarbejdspartner for præsterne. Menighedsrådet består, udover præsterne, af 11 valgte medlemmer.
Bolig: Velholdt etplans parcelhus fra 1980 på stille villavej. Fjernvarme. Fibernet. Kontor med al relevant inventar i boligen.

Se mere på sognets hjemmeside: www.solvangkirke.dk 
Ansøgere er velkomne til at kontakte formanden for menighedsrådet; Jørn Johansen - solvangformand@gmail.com - tlf. 32 52 56 80 - bedst i tidsrummet 17.30 - 19.30

Ser du dig selv som den person, der kan være med til at føre Solvang Kirke godt ind i de næste års spændende udvikling i såvel befolkningstilgang som flere nye tiltag, der overvejes i øjeblikket, så send en ansøgning med det samme.

Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet, men indsendes direkte til Biskoppen over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K eller pr. e-post: kmkbh@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag, den 22. april 2019, kl. 15.00. 

Kategorier Nyheder