Barnet skal have et navn inden 6 måneder efter fødslen enten ved dåb eller navngivning.

Dåb

Navngivningen kan udføres i forbindelse med dåben. Der er mulighed for dåb ved næsten alle faste gudstjenester (søndage og helligdage, dog ikke ved friluftsgudstjenester). Der er også mulighed for dåb ved andre gudstjenester og på særligt fastsatte dåbsgudstjenester efter aftale med præsten.

Aftale om dåb træffes ved henvendelse til kirkekontoret eller til præsten.

Når dåben er fastlagt skal forældrene oplyse barnets fulde navn til kirkekontorets e-mail sammen med dåbsdato og telefonnummer. Derudover skal navn og adresse på mindst 3 og højest 5 faddere hurtigst muligt fremsendes til samme mail. Det oplyses tillige, hvem der bærer barnet ved dåben.

Hjemmedåb

Hvis et barn er alvorligt sygt eller i livsfare efter fødslen, og forældrene ønsker dåb, kommer præsten til hjemmet eller sygehuset og foretager en såkaldt hjemmedåb.

Nøddåb

Hvis præsten ikke kan nå frem, kan en af de tilstedeværende døbe barnet. Det kaldes nøddåb. Dåb uden præstens medvirken skal snarest efter meddeles til præsten.Se mere om nøddåb HER

Voksendåb

Dåben foregår efter aftale med præsten nogle gange ved gudstjenesten, nogle gange ved en særlig højtidelighed.
Dåben overværes af to vidner, hvis fuldstændige navn og adresse oplyses til kirkekontorets e-mail i god tid inden dåben.
De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. Voksendåb og dåb af konfirmander giver samme medlemskab.

 

Navngivning 

Navngivning alene foregår via www.borger.dk
Her skal man være opmærksom på, at mellemnavne normalt er efternavnslignende, hvorfor alle fornavne indskrives i fornavnsrubrikken.
Mellemnavnet kan f.eks. være den ene af forældrenes efternavn, såfremt forældrenes efternavne divergerer. Ønskes et efternavn af to navne, der hver for sig kan tages som efternavn, kan dette alene ske med bindestreg.
Ønskes ydeligere information om Dansk Navnelov inden ansøgningen om navngivning gennemføres, er man velkommen til at rette henvendelse til personregisterføreren på sognets kontor.


Oplysning om tilladte fornavne kan indhentes på www.familiestyrelsen.dk

Se vejledning om fremgangsmåden på borger.dk HER
Opstår der problemer ved brugen af den digitale løsning, kan man med fordel benytte denne kortfattede problemknuser.

 

Ændring af børns navne

Ønsker man at ændre dit barns navn, skal man ansøge om det på samme måde som ved voksne på www.borger.dk
Se vejledning om fremgangsmåden på borger.dk HER
De personer, der har fælles forældremyndighed over barnet, skal være enige om og godkende navneændringen.

Når man ønsker at ændre sit barns navn, skal barnet være enig og give sit samtykke, hvis han eller hun er over 12 år. Er barnet under 12 år, kan barnet blive bedt om at tilkendegive sin holdning til at skifte navn. Barnets holdning til navneændringen vil blive taget med i behandlingen af ansøgningen.