De efterladtes og afdødes ønsker

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest, før kan man ikke anmode om jordbegravelse eller bisættelse af afdøde.
Der udfærdiges efterfølgende en dødsanmeldelsewww.borger.dk - læs mere om de vigtigste spørgsmål og praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet og foretag evt. en anmeldelse ved at følge dette LINK

I dødsanmeldelsen skal det oplyses, om afdøde skal begraves eller brændes, og om en præst skal medvirke ved begravelsen. Har afdøde før sin død udtrykt ønsker om enten at blive begravet eller brændt, og om hvorvidt en præst skal medvirke, skal de efterladtes oplysninger stemme overens med afdødes ønsker. Var afdøde medlem af folkekirken, medvirker der normalt en præst ved begravelsen.

De efterladte kan selv vælge at tage sig af de praktiske ting omkring dødsanmeldelsen, bisættelsen eller jordbegravelsen.
Inddrages en bedemand, tager denne sig normalt af alle detaljerne inklusive anmeldelse og aftale med kirken i bopælssognet, når afdøde er medlem af Folkekirken.

 

Begravelsesmyndighedens afgørelse

Kan begravelsen gennemføres ifølge de efterladtes og afdødes ønsker, modtager de efterladte godkendelsen fra begravelsesmyndigheden ved personregisterføreren. Samtidig videresendes der information om dødsfaldet til skifteretten, folkeregisteret og socialforvaltningen.

Personregisterføreren har til huse på sognets kontor og er gerne behjælpelig med vejledning om proceduren i forbindelse med dødsfaldet.

 

Den kirkelige handling

Den kirkelige handling aftales med præsten.
Se mere om den kirkelige handling HER